Zvláštne požiadavky klienta

Poskytovanie odbornej pomoci a poradenstva vrátane dodania špeciálnej techniky podľa požiadaviek klienta.