Ochrana majetku

Klasická strážna služba alebo skryté pozorovanie

Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvislé zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom.

Ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach.

Strážna služba v objektoch a závodoch

Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste.