Výstižným obchodným krédom SBS|MAGIS je, že pri výkone služby vždy chránime v prvom rade záujmy zákazníka.

SBS|MAGIS spol. s r.o.

Spoločnosť poskytuje klientom komplexný servis v oblasti strážnej, detektívnej a technickej bezpečnostnej služby.

Viac

Spokojnosť našich klientov

Aby sme mohli ponúkať služby vo vysokom štandarde, naša spoločnosť kladie dôraz najmä na výber zamestnancov a zmluvných partnerov. Ich vedomosti, zodpovedný prístup a ochota neustále sa vzdelávať, sú zárukou plnohodnotnej spokojnosti klientov.

Viac

Náš cieľ

Cieľom spoločnosti je poskytovať kvalitné služby a tak prispieť k prosperite súčasných a budúcich klientov. Náš komplexný servis nie je len zárukou splnenia si povinností a uspokojenia stále rastúcich potrieb klientov, ale je aj zdrojom významných informácií pre potreby vlastného riadenia vnútorných procesov a riešenia každodenných problémov klienta.

Viac