Zabezpečovací a monitorovací systém

Zabezpečenie, projekcia a montáž zabezpečovacieho, monitorovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo chránenej osoby.

Prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby.