Vyhľadávanie konania ohrozujúce obchodné tajomstvo

Vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo (vyhľadávanie odpočúvacích a iných zariadení). Previerka spoluvlastníkov či nepracujú na dve strany za pomoci technických prostriedkov.