Technické vybavenie zamestnancov

Uniforma a spôsobilosť

Jednotná uniforma s označením, prípadne akékoľvek iná forma oblečenia podľa špecifických a individuálnych požiadaviek zákazníka. Všetci zamestnanci sú vybavení identifikačnými preukazmi s fotografiou a menom, preukazom bezpečnostnej služby v zmysle zákona o súkromných bezpečnostných službách, ako aj preukazom odbornej spôsobilosti vydaným MV SR.

Základná výstroj

K základnému vybaveniu ďalej patria vecné bezpečnostné prostriedky a to:
– komunikačné spojenie /mobil, vysielačka/
– plynový paralyzátor
– putá,
– baterka,
– obušok, tonfa
– v prípade požiadaviek na ozbrojenú ochranu používa službukonajúci pracovník pištoľ ráže 7,65 mm alebo 9 mm.