Poskytovanie záručného a pozáručného servisu

Zmluvný a pozáručný servis.

Revízie predmetných zabezpečovacích systémov možnosť výberu techniky.

Metodické usmerňovanie na obsluhu techniky ochrana osoby a miestností pred neoprávneným odpočúvaním.