Zisťovanie informácií o konaní fyzickej alebo právnickej osoby

Previerka osob

Operatívna pomoc podnikateľom pred uzatvorením zmluvy (previerka osôb, ich majetkové pomery, rodinné pomery, podnikateľské schopnosti a solventnosť).

Pohľadávky

Získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávok (previerka osôb, dlžníkov či táto osoba má majetok a či svoj majetok nepreviedla na inú osobu).