Ochrana prepravy majetku a osôb

Ochrana majetku pri preprave

Doprovod za pomoci ochranky vo vozidle alebo za doprovodu iného vozidla.

Ochrana osoby

Osobní strážci vo vozidle.

Ochrana prepravy majetku a osoby

Doprovod za pomoci ochranky vo vozidle alebo za doprovodu iného vozidla.