Strážna služba

Kvalita našich služieb je odrazom zásad, ktoré sa snažíme každodenne uplatňovať. Je to spoľahlivosť, diskrétnosť, lojálnosť, flexibilita a aktuálnosť. Naši klienti pracujú v obchode, právnych alebo finančných službách, výrobe, stavebnej a správcovskej činnosti.