Technické vybavenie zamestnancov

Uniforma a spôsobilosť

Jednotná uniforma s označením, prípadne akékoľvek iná forma oblečenia podľa špecifických a individuálnych požiadaviek zákazníka. Všetci zamestnanci sú vybavení identifikačnými preukazmi s fotografiou a menom, preukazom bezpečnostnej služby v zmysle zákona o súkromných bezpečnostných službách, ako aj preukazom odbornej spôsobilosti vydaným MV SR.

Základná výstroj

K základnému vybaveniu ďalej patria vecné bezpečnostné prostriedky a to:
- komunikačné spojenie /mobil, vysielačka/
- plynový paralyzátor
- putá,
- baterka,
- obušok, tonfa
- v prípade požiadaviek na ozbrojenú ochranu používa službukonajúci pracovník pištoľ ráže 7,65 mm alebo 9 mm.